Onderwerpen

brainstorm obs Het Klokhuis

september 1, 2020 No Comments
onderzoekend leren met de overheadprojector

Ik zou meedenken met het onderbouwteam over de lichttafel en dat deed ik ook. Maar ik wist: de lichttafel geeft niet zo’n sterke impuls tot onderzoek, als bijvoorbeeld een overheadprojector. Dus die nam ik uit eigen voorraad mee. Voor je weet maar nooit…

We bespraken de mogelijkheden van de lichttafel, ze bleken tamelijk beperkt. Maar goed, er lagen wat ideetjes en die hadden ze zelf zo van Pinterest kunnen plukken. Naar aanleiding van een vraag over projectie, sloot ik de overhead aan. Een leerkracht vond dat geen fijne actie, het zou toch over de lichttafel gaan? Maar een andere leerkracht vond het geweldig. Juf 1 ging in de weerstand, juf 2 schafte het apparaat ter plekke aan (uit eigen zak). De rest van het team volgde net als ik verwonderd deze ontwikkelingen.

Wat gebeurt hier allemaal? Als coach zou ik daar graag meer tijd aan besteden. Maar ik was daar met een andere opdracht, namelijk meedenken over de lichttafel. Dat was een beetje dom van mij, want

a. ik geloof niet dat lichttafels veel bijdragen aan onderzoekend leren en b. ik geloof niet dat lichttafels veel spontane leerprocessen oproepen

Omdat ik dit team al eerder gecoached heb in de procesgerichte didactiek, meende ik ermee weg te komen om tijdens de bijeenkomst de aandacht te verleggen naar een apparaat dat dit wél in zich heeft. Het OB team was echter aangevuld met twee juffen die ik niet eerder sprak of coachte. Zij verwachtten kant-en-klare ideeën, met de lichttafel. Zelf achterover leunend, want de lichttafel was door hen nog niet eerder bekeken (en al een jaar in huis). Dus de paar ideetjes waren voor hen teleurstellend en dat gaven ze ook terug als feedback.

Dat zou mij vroeger van slag hebben gebracht. Nu hoef ik gelukkig niet meer iedereen tevreden te stellen. Wel heb ik weer eens ervaren, dat ik opener en eerlijker moet communiceren vooraf. Dan had ik het team niet in deze situatie laten belanden, zo lijnrecht tegenover elkaar.

Nog diezelfde week appte de leerkracht hoe geweldig haar leerlingen aan het werk waren met de overheadprojector. Hoe de kinderen van alles aan het uitproberen waren, eigenaar zijn van hun leren. Welke verhalen de kinderen verzonnen, hoe er als vanzelf schaduwspel ontstond met de handen. De blijdschap!

Ik appte haar: ‘Neem je alsjeblieft je collega’s mee in het proces dat gaande is in jouw groep?’ Want niets kan een leerkracht zo sterk overtuigen als inventieve, bruisend blije kinderen die hun verhaal delen met de wereld.

Daar kan geen stuntende workshopgever tegenop 😉

No Comments

Leave a Reply

×