Onderwerpen

Praxisbulletin juni 2017 Boomhutten!

juni 1, 2017 No Comments

Na een jaar tekenlessen geven in groep 6-7-8, bleek de Boomhuttenreeks toch wel het meest brede onderwerp. We konden weken vooruit, zonder dat het mij of de leerlingen ging vervelen. We hoefden niet op zoek naar beeldende activiteiten, die boden zich vanzelf aan! Dit is dan ook een pleidooi voor vakoverstijgend, thematisch en langer werken aan één onderwerp. Het boomhutten-project gaat over beeldende vorming in combinatie met leesonderwijs, natuuronderwijs, kunstbeschouwing, materiaalbeleving en creatief denken met veel reflectiemomenten. Maar er had ook techniek, rekenonderwijs of aardrijkskunde aan toegevoegd kunnen worden.

Als vakdocent beeldend kun je, zonder medewerking van de eigen leerkracht, niet vakoverstijgend werken. Want tijd om voor te lezen uit ‘de Waanzinnige Boomhut met 16 verdiepingen’ heb je niet. En kijken naar een boom is nog geen natuuronderwijs. Dan heb je de eigen leraar nodig, die leerlingen bijvoorbeeld aanzet, tot het onderzoek doen naar de groei van bomen! Pas dan heb je de win-win situatie waarover Karin Kotte schrijft, in haar pas uitgebrachte publicatie ‘Procesgerichte didactiek’. Wat een helder relaas is dat.

Ik ben blij voor mijn vak beeldende vorming, dat er steeds meer scholen de methodes loslaten en kiezen voor IPC of DaVinci. Want nu blijkt, dat leerkrachten die hiermee vakoverstijgend leren werken, veel zien gebeuren bij leerlingen. Hun enthousiasme neemt toe en er groeien initiatieven. Kinderen mogen kiezen en nemen meer verantwoordelijkheid. Daarmee neemt ook hun trots en eigenwaarde toe. De creatieve vakken (beeldend, maar ook drama/dans/muziek/foto/video) versterken dit proces in grote mate. Tenminste, als ze procesgericht worden onderwezen en als leerkrachten zich vertrouwd genoeg voelen met creatieve vaardigheden en technieken. Zodat ze het proces meer los durven laten. Dat is waar ik me graag sterk voor maak.

Het lijkt erop dat vele wegen samenkomen. We zijn er nog niet, maar ik geniet me suf van de route en de reis. Niet op alle momenten trouwens, er zijn genoeg hobbels.

In het artikel kunt u lezen hoe de kinderen:

  • via goed kijken naar en het natekenen van takken en bomen,
  • door af te kijken bij kunstenaars,
  • middels experimenten met materialen,
  • door te fantaseren
  • én na te denken over functie van,
  • door meerdere ideeën te schetsen,
  • een boomhut ontwierpen

Niet zomaar een boomhut, een waanzinnige boomhut! Net als in het boek. En als je dan kinderen over hun werk hoort praten, dan weet je dat ze hun boomhut nooit meer gaan vergeten.

No Comments

Leave a Reply

×