Onderwerpen

Co-teaching op bs De Akkerwinde

april 8, 2019 No Comments

Niet het hele team van bs De Akkerwinde doet mee in dit traject. Een clubje zeer gemotiveerde leerkrachten grijpt hun kans! Directeur Ingrid van Ginneken zorgt ervoor dat de juffen vrij geroosterd worden, zodat ik de hele dag intake gesprekken kan voeren. Dat is voor ons allen een bevestiging van de waarde die aan deze co-teaching wordt toegekend.

Want zelden is er zoveel rust en ruimte om te praten, om na te denken, om bij jezelf na te gaan: ‘Waar moet mijn kunsteducatie over gaan? Wat wil ík mijn leerlingen meegeven? Of om het te durven hebben over obstakels, zaken die niet zo lekker lopen…

Vier leerkrachten betekent vier eigen leerwensen, vier persoonlijke uitdagingen binnen vier verschillende groepen… Dat vraagt van mij een nauwkeurig luisterend oor, een allesziende blik, een gevoelige tastzin en een zesde zintuig om de juiste vragen op te laten poppen.Ik heb meegekeken naar vier verschillende lesvoorbereidingen. Daarna vier zeer diverse lessen meegemaakt in de groepen of in het handvaardigheidlokaal. Zie:

Na de lessen was er tijd om terug te kijken op de ervaringen. Bij deze gesprekken gaat het om bewustzijn, keuzes maken en verantwoording nemen die passen bij jou als leerkracht. Weten wat je leerlingen van je nodig hebben en waarin je ze los moet laten. Het zijn wezenlijke aspecten van elk onderwijs.

Dit korte co-teaching traject wordt door de leerkrachten voortgezet. In een evaluatie met leerkrachten, ICC-ers en directeur wordt inspiratie gedeeld en worden concrete afspraken gemaakt.

De leerkrachten worden vanaf nu ambassadeurs. Ze gaan in gesprek met teamgenoten die nog even geen tijd/zin/motivatie konden vinden voor co-teaching. Wie weet, worden ook zij nieuwsgierig en ontstaat er bij hen ook behoefte aan onderwijsverandering.

Implementatie van een procesgerichte didactiek, dat gaat niet over één nacht ijs… dus hopelijk komt er een vervolg.

citaat van juf Maartje, groep 7:

Ik wil je ontzettend bedanken voor de coaching. Het heeft me erg goed geholpen!

Afgelopen maandag heb ik met de tweede groep gewerkt aan de reclameposter in de stijl van de jugendstil. Ik had de les voorbereid, door zelf aansprekende afbeeldingen op te zoeken en wat meer informatie over de stroming. Mijn voordeel was, dat ik wist waar de vorige groep op vast liep. De les was ontzettend leuk en iedereen was betrokken! De kinderen waren kritisch naar hun eigen werk en ook naar dat van anderen.

Nogmaals dankjewel!

No Comments

Leave a Reply

×