Co-teaching en coaching Beeldende Vorming voor leerkrachten

Wanneer kom ik in beeld bij een school?

Pas als de school (samen met de intermediair) een visie op Cultuureducatie heeft ontwikkeld. WAT WILLEN WE en WAAROM WILLEN WE WAT?

Pas ná het bezoek van een voortrekker als Karin Kotte, Pieter Mols of Idkr8 die alle neuzen dezelfde kant op zetten en dat het hele team denkt: JA, DIT IS WAT WE WILLEN: een procesgerichte didactiek!

Als hierna de grote vraag reist: MAAR HOE DAN? Dan kom ik in beeld en ga ik graag naast de leerkracht staan als coach.

 • Hoe laat je je eigen verwachtingen los?
 • Hoe maak je tijd voor experiment en onderzoek?
 • Hoe stel je de juiste vragen?
 • Hoe laat je kinderen spelen zonder in chaos te geraken?
 • Hoe bepaal je een lesdoel?
 • Hoeveel tijd trek je uit voor de lessen?
 • Hoe ga je de opdracht kaderen?
 • Hoe geef je sturing of feedback of feedforward?
 • Hoe bereik je een growth mindset bij leerlingen?
 • Hoe werk je win-win vakoverstijgend?
 • Hoe geef je een technische instructie?
 • Hoe verzorg je een effectieve en snelle introductie?
 • Hoe ziet een beeldende instructie er uit?
 • Hoe verleid je leerlingen om uit eigen fantasie te putten?
 • Hoe ga je om met bloopers van jezelf?
 • Hoe voer je een goed reflectiegesprek?

Dit zijn zo een paar punten die eigenlijk elke beeldende les aanwezig zijn. Per coachingsactiviteit kiest de leerkracht zelf op welk aspect hij of zij wil letten en daarnaast vallen vaak 1 of 2 aspecten op die we ook nog uitlichten. Ik werk met de culturele competenties en gedragsindicatoren van De CultuurLoper of Cultuur en ik.

Bewust kijken naar je eigen lesvoorbereidingen, je doelen en je handelen is zinvol en vaak verhelderend. Je reflecties horen mijns inziens thuis in een OnderZoekBoek, zodat je een plek hebt om te focussen, om zelf te experimenteren, om te delen met collega’s, om te tonen aan leerlingen: kijk, ik leer ook nog steeds bij.